SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0918 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En les classes presencials es presentaran els objectius, la metodologia orientada a un enfocament comunicativoaccional i els materials dels diferents mòduls i de les respectives unitats d’aprenentatge. Cada mòdul està orientat a desenvolupar un aspecte de les diferents destreses de comprensió (oral o escrita) o d’expressió (oral o escrita). Està constituït per textos, tasques o petits projectes de comprensió i d’expressió, així com exercicis d’entrenament destinats a fomentar la participació de l’alumnat.


Els mòduls tractaran a més de sensibilitzar a una visió positiva dels països i les cultures francòfons.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16