SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0910 - Pronunciació i Comprensió de l'Anglès Oral

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: Els símbols fonèmics: vocals i consonants. Relació entre sons i lletres. Comprensió i producció oral.

Tema 2: Parells mínims. Aprendre a discriminar  i pronunciar consonants, vocals i diftongs. Relació entre sons i lletres. Comprensió i producció oral.

Tema 3: La síl·laba. Grups consonàntics inicials i finals. Comprensió i producció oral.

Tema 4: L'accent: en la paraula i en la frase. L'accent en paraules compostes. Comprensió i producció oral.

Tema 5: Formes dèbils i fortes. Contraccions. Aprendre a entendre i pronunciar els fenòmens de fonètica sintàctica: assimilació, elisió i juntura. Comprensió i producció oral.

Tema 6: Conversa: entonació, accent emfàtic i to. Comprensió i producció oral.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16