SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0905 - Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Nocions bàsiques i introducció a la descripció morfosintàctica de la llengua anglesa.
1. Introducció: una perspectiva discursiva de la gramàtica anglesa
2. La paraula i tipus de paraules
3. Introducció als sintagmes i les clàusules
4. El sintagma nominal: nocions bàsiques
5. L'adjectiu i els seus complements
El sintagma verbal: nocions bàsiques

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16