SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Metodologia

Metodologia didàctica

El procediment bàsic que se seguirà en ambdós semestres estarà basat en:

Una sèrie de lectures introductòries objecte de discussió en classe: Es demanarà als estudiants que processen una sèrie de lectures seleccionades per a cada sessió que seran l'objecte de discussió amb exemples addicionals.

Una sèrie d'exercicis basats en eixes lectures.

NOTA:

S'espera que els estudiants visiten l'Aula Virtual regularment, que facen els exercicis i que es comuniquen amb el professor.

El treball autònom és un requisit en esta assignatura. S'espera que els estudiants preparen el treball de classe (per exemple, lectures i notes, conceptes clau), facen les tasques assignades fora de classe i es preparen per a l'examen.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16