Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0947 - Periodisme de Successos i Tribunals

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

70%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.
La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:
El 10 % de la nota correspon a l’ elaboració de treballs acadèmics, s’obté de l’anàlisi de la secció de Successos i Tribunals, es presentarà publicament. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. Aquesta part no és recuperable.
El 10% de la nota corresponent a resolució d'exercicis i problemes, s’obté de la comparança crítica d'una cobertura. . La nota mínima exigida per a aprovar és de 5
El 10% de la nota corresponent a observació i execució de tasques i practiques s’obté mitjançant l’assistència al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.
El 70% de la nota corresponent a Prototips correspon a la part pràctica de l'assignatura La nota mínima exigida per a aprovar és de 5 i, es desglossa en les següents activitats: 
A partir de la lectura d'un llibre o un dossier amb informacions publicades pels mitjans l’alumnat ha  d'elaborar un article d'opinió, en qualitat de periodista expert.
•    Redacció d’una notícia a triar sobre alguns dels àmbits de successos i tribunals anteriorment exposats (accident, detencions emergències...)
•    Redacció d’una crònica de tribunals a partir de la cobertura d’un judici real. 
•    Redacció d’un reportatge periodístic basat en un cas real actual que s’emmarqui dins de la secció de successos i tribunals.No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria.
Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs excepte la part de l’elaboració de treballs acadèmics . Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen oral o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.