Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

El Treball Fi de Grau (TFG) és el resultat d'un treball autònom de l'alumnat realitzat sota la tutela d'un professor.

El procediment docent per a l'elaboració del TFG serà el següent:

1. L'alumnat presentarà durant els primers mesos del curs una proposta de treball que s'emmarqui dintre d'algunes de les 3 línies definides. Hi haurà un maxim de 3 rondes de presentació de propostes de TFG. 

2. La Comissió Gestora de Grau a proposta del Coordinador/a de el TFG avaluarà i aprovarà, si escau, les propostes. Després d'això, procedirà a assignar a un tutor/a per a cadascun dels treballs presentats. La Comissió Gestora de Grau serà el organo competent per a resoldre canvis en el tema i/o el tutor/a de els TFG que haurien de presentar-se per escrit de manera motivada.

3. Els tutors haurien d'establir el sistema de seguiment i tutorización dels treballs que inclourà, almenys, la celebració de 3 tutories personals. Aquells alumnes que es trobin en estades de mobilitat podran desenvolupar tutorias virtuals.

4. Una vegada finalitzat el TFG, el tutor/a haurà d'elaborar un informe valoratiu per escrit al President del Tribunal Examinador amb una setmana d'antelació seguint el model d'establirà la Comissió Gestora de Grau.

5. La data de presentació màxima de les còpies en paper i digitals dels TFG serà l'últim dia de docència del segon semestre del curs.

6. Els TFG haurien de defensar-se en un acte d'exposició pública davant un Tribunal Examinador designat per la Comissió Gestora de Grau i format per 3 membres amb el rang de doctor/a . La Comissió Gestora de Grau establirà amb anterioritat les característiques i format de l'acte d'avaluació (durada de la presentació, etc.)