Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0931 - Periodisme Especialitzat

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

78 - Capacitat per a conèixer des d'una perspectiva teoricopràctica les característiques, lògiques i problemàtiques del periodisme de servei, entés com una especialització periodística.

231 - Competència per a entendre les implicacions de l'especialització periodística en el treball dels professionals del periodisme.

222 - Competència per a elaborar productes informatius basats en els principis del periodisme especialitzat.

197 - Competència per a conèixer i aplicar els mètodes de treball del periodisme especialitzat.

188 - Competència per a conèixer des d'una perspectiva teoricopràctica les característiques, lògiques i problemàtiques del periodisme de precisió, entés com una especialització periodística.

148 - Capacitat per a identificar els principals àmbits i àrees del periodisme especialitzat.