Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0930 - Gèneres Periodístics d'Anàlisi i Opinió

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari són requisits necessaris per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació: 

El 30% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 10% corresponent a l'Elaboració de treballs acadèmics s’obté de l’assistència al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima per a aprovar és de 5.

El 50% de la nota corresponent a l'Elaboració de prototips, dins la part pràctica de l'assignatura, es desglossa en les següents activitats:

10% - Anàlisi de peces periodístiques d'opinió. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria de forma individual.

10% - Elaboració d'un editorial periodístic. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.

10% - Elaboració de columnes periodístiques d'opinió. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.

10% - Elaboració de crítiques periodístiques d'opinió. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.

10% - Elaboració d'un article periodístic d'opinió en profunditat. Aquesta part no és recuperable.

El 10% de la nota corresponent a l'Observació/execució de tasques i pràctiques, dins la part pràctica de l'assignatura, s’obté de l'elaboració de dos treballs creatius d'anàlisis i opinió. Aquesta part no és recuperable.

La nota mínima exigida per a aprovar qualsevol activitat és de 5.

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria.

Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" la persona que es presente a l’examen escrit o haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.