Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0918 - Eines informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes de teoria s'impartixen en l'aula utilitzant un canó projector i un ordinador, d'esta manera és
possible alternar les explicacions teòriques amb demostracions de les ferramentes utilitzades. Les
presentacions utilitzades en l'aula estaran disponibles en l'Aula Virtual. En les classes de teoria es plantejaran
exercicis perquè els estudiants els resolguen amb l'ajuda del professor.

Les pràctiques es realitzaran individualment utilitzant els butlletins que estaran disponibles en l'Aula Virtual.
També es disposarà de sessions de tutories per ressoldre dubtes sobre pràctiques i projecte final.

Per a superar l'assignatura, l'alumnat haurà de completar de forma satisfactòria una série de treballs pràctics i
aprovar un examen teòric.

Lliurament de treballs pràctics (30%)
Cada estudiant haurà de resoldre de forma individual els treballs proposats en els butlletins de pràctiques  per
demostrar que s'han assolit els coneixements de les ferramentes. Hi haurà un termini per lliurar aquests treballs.

Treball pràctic (Projecte - 40%)
Es realitza en grups. Cada grup ha de realitzar un projecte multimèdia original que es presentarà
publicat a la web amb la plataforma WordPress. En el blog cada component del grup haurà d'incloure un
article individual sobre el tema d'actualitat triat, a més d'introduir elements multimèdia dissenyats amb les eines
de les pràctiques.

Examen escrit (30%)
Basat en preguntes multi-resposta, preguntes curtes i anàlisi de textos periodístics. Es pondera amb un 30% de la nota final de
l'assignatura.

Seminaris (Nota addicional)
Als seminaris s'impartiran xerrades sobre gestió avançada de dades fent servir el llenguatge estadístic R. Atés el caràcter
avançat d'aquest contingut, es podrà obtindre 1 punt extra addicional si s'assoleixen els coneixements impartits.