SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PE0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

296 - Habilitat professional bàsica per a la utilització productiva i operació d'equipaments i sistemes tècnics d'ús habitual en els mitjans de comunicació audiovisuals.

289 - Habilitat per a l'ús de pautes professionals adequades per al treball en grup basades en metodologies d'aprenentatge cooperatiu.

287 - Habilitat per a determinar l'adequació i oportunitat d'ús d'equipaments i sistemes tecnològics específics per a la producció en funció de cada producte i mitjà de comunicació audiovisual.

254 - Coneixement adequat dels fonaments científics sobre els quals se sustenten els diferents sistemes i tecnologies audiovisuals.

122 - Capacitat per a l'anàlisi crítica del context en què es van implantar i van desenvolupar les actuals tecnologies audiovisuals.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16