Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

El TFG en el Grau en Comunicació Audiovisual s'ha de vincular a una de les següents tres línies:
a) Iniciació a la investigació científica en l'àmbit de la comunicació audiovisual
Consistirà en l'elaboració d'un article científic (destinat a una revista especialitzada en ciències de la comunicació i/o periodisme) o una ponència (destinada a un congrés sobre comunicació i/o periodisme). Aquesta modalitat de TFG es defineix com un treball científic de caràcter empíric, mitjançant l'aplicació de tècniques de caràcter quantitatiu, de caràcter qualitatiu o mitjançant l'aplicació d'ambdues modalitats o podrà ser un treball resultant de l'ús de fonts secundàries. L'extensió serà de 25 a 30 pàgines (18.000 paraules, aproximadament) i s'ha de redactar mitjançant un interlineat d'1,5 i amb un cos de lletra 12, Arial. L'estructura del TFG ha de respondre als apartats propis d'un article científic (introducció, objectius i hipòtesis, marc teòric i/o revisió de la literatura acadèmica, metodologia, resultats, conclusions i bibliografia). Cal presentar, així mateix, una versió de l'article en anglès. La realització de TFG en aquesta línia ha de ser, sempre, de manera individual i no s'hi admeten els treballs col·lectius.
b) Desenvolupament de projectes professionals de creació d'iniciatives o empreses audiovisuals
Consisteix a elaborar un pla d'empresa o de comunicació complet, basat en una idea innovadora, aplicable i viable sobre algun tipus d'aplicació o negoci relacionat amb l'àmbit de la comunicació audiovisual. Aquesta modalitat de TFG pretén explotar l'esperit emprenedor de l'alumnat i potenciar la seua capacitat per a la creació d'oportunitats d'autoocupació. Per tant, el criteri fonamental d'aquesta línia serà l'aplicació professional del treball. L'extensió del treball ha de ser de 30 a 50 pàgines i s'ha de redactar mitjançant un interlineat d'1,5 i amb un cos de lletra 12, Arial. Cal presentar, així mateix, un resum del projecte en anglès. L'estructura del TFG ha de respondre als apartats d'un pla de negoci i a la formulació d'una proposta empresarial. No s'hi exigeix la posada en marxa de la proposta plantejada, ja que es tracta de l'elaboració d'un projecte. La realització del TFG en aquesta línia pot ser individual o col·lectiva, encara que no s'hi admeten els treballs integrats per grups de més de tres persones.
c) Elaboració de productes audiovisuals terminals
Consistirà en l'elaboració d'un producte audiovisual, basat en estàndards de qualitat professional. Aquesta línia exigeix no només idear, sinó produir i finalitzar el producte elaborat. Amb el producte cal entregar un informe que detalle els passos i fases desenvolupats en l'elaboració d'aquest. Aquesta modalitat s'orienta cap a la confecció de productes de naturalesa complexa. En aquest sentit, la Comissió Gestora de Grau definirà el tipus de productes susceptibles d'englobar-se dins d'aquesta línia. Principalment, s'han d'orientar cap als àmbits de l'audiovisual (documental o ficció) i multimèdia (entorns digitals i Internet). La realització de TFG en aquesta línia pot ser individual o col·lectiva, encara que no s'hi admeten els grups integrats per més de cinc persones.