Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàcticaEls treballs presentats en aquesta assignatura han d'incloure bibliografia dins del text, referenciada de forma abreujada i estesa seguint les normes de citació APA (7a edició), disponibles en: https://normas-apa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-de-las-normas-apa/

El Treball de Final de Grau (TFG) és el resultat d'un treball autònom de l'alumnat, realitzat sota la tutela d'un professor o professora. El procediment docent per a l'elaboració del TFG és el següent:

1. L’estudiantat tria el tipus de treball i el tutor o tutora que li correspon, seguint l'ordre que marca la nota mitjana d'expedient i a partir de les ofertes que els tutors han fet prèviament. Aquest procés d'elecció es realitza mitjançant l'eina que hi ha en l'Iglu, i serà supervisat pel coordinador o coordinadora de TFG.
2. Els tutors o tutores han d'establir el sistema de seguiment i tutorització dels treballs que ha d'incloure, almenys, la celebració de tres tutories personals. L'alumnat que es trobe en estades de mobilitat pot desenvolupar tutories virtuals.
3. Una vegada finalitzat el TFG, el tutor o la tutora ha d'elaborar un informe valoratiu, per escrit, al president del Tribunal Examinador amb una setmana d'antelació, que ha de seguir el model establit per la Comissió Gestora de Grau.
4. Les dates límit de presentació de les còpies, en paper i digitals, dels TFG, es concretaran en el seu moment.
5. Els TFG han de defensar-se en un acte d'exposició pública davant un Tribunal Examinador, designat per la Comissió Gestora de Grau i format per tres membres amb el rang de doctor o doctora. La Comissió Gestora de Grau ha d'establir, amb anterioritat, les característiques i format de l'acte d'avaluació (durada de la presentació, etc.)
La Comissió Gestora de Grau ha d'elaborar una normativa específica i detallada del procediment d'elaboració i avaluació del TFG.