Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0925 - Programació en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a la programació: definició, origen i evolució

1.1. Definició de programació mediàtica i la seua figura professional.

1.2. Orígens dels models de programació.

1.2.1. El model americà.

1.2.2. El model europeu.

1.2.3. El model espanyol.

1.3. Etapes clau de l’evolució de la programació.

1.3.1. La desregulació.

1.3.2. La TDT.

1.3.3. Les plataformes de reproducció en continu.


Tema 2. Models, processos i tècniques de programació

2.1. Models i tècniques de programació televisiva: de la televisió generalista a la televisió en streaming.

2.2. Models i tècniques de programació radiofònica: de les ones al podcast.

2.3. Processos de construcció de l’oferta de programació.

 

Tema 3. Els públics i la investigació d’audiències

3.1. Les audiències a Espanya.

3.2. Investigació d’audiències en ràdio.

3.3. Investigació d’audiències en televisió.

3.4. Investigació d’audiències on line.

3.5. La investigació d’audiències i la publicitat.

 

Tema 4. Els continguts mediàtics

4.1. Identificació i aprofundiment dels gèneres mediàtics.

4.2. Evolució i tendències dels gèneres i formats.

4.3. Gèneres publicitaris per a mitjans audiovisuals.

4.4. Valors associats als continguts.

4.5. La representació de la igualtat en pantalla.

 

Tema 5. Marc legal per a la programació

5.1. La legislació europea.

      5.1.1 Evolució de les directives de serveis audiovisuals.

      5.1.2. La regulació de l’espai radioelèctric.

5.2. La legislació espanyola.

      5.2.1. La regulació audiovisual.

      5.2.2. La regulació dels mitjans públics de comunicació.

      5.2.3. El paper dels consells audiovisuals i de la CNMC.

5.3. Reptes per a la legislació en l’era digital.