Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0915 - Models de Representació Cinematogràfica

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG16 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

283 - Habilitat per a identificar les diferents característiques del MRP i del MRI.

268 - Habilitat per a aplicar judicis crítics a materials audiovisuals de les diferents etapes de la història del cinema.

248 - Coneixement dels precedents històrics de la imatge en moviment i les raons de la seua aparició a finals del segle XIX.

247 - Coneixement dels gèneres cinematogràfics i els seus processos narratius i de producció.

245 - Coneixement dels diferents períodes en la construcció del classicisme cinematogràfic i els moments diferencials (cinema soviètic, expressionisme alemany, realisme poètic, avantguardes, etc.).

231 - Coneixement de la transformació dels mecanismes discursius i estètics en els primers temps del cinematògraf.

220 - Coneixement d'alguns dels moments històrics essencials de la història del cinema des de la perspectiva de la construcció dels discursos.

218 - Coneixement encara que siga de forma fragmentària de les obres més representatives del cinema del període clàssic, fent especial èmfasi en els mètodes narratius i la seua posada en forma.

212 - Comprensió del caràcter teleològic de la història del cinema hegemònica i la necessitat de qüestionar tal model des de la perspectiva del que es formula com mode de representació.