SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 10 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 25 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0905 - Recursos Territorials Turístics

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 10 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 10 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0908 - Introducció a l'Anglès per a Turisme (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 21 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0909 - Patrimoni Cultural (Art)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 21 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0910 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 30 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 75
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 10 75
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 74
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 30 74
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0915 - Sociologia de l'Oci i del Turisme

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 74
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0916 - Art Espanyol i Recursos Turístics

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 10 80
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0917 - Comptabilitat de Gestió

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 15 75
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0918 - Anglès per a Turisme

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 10 75
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0919 - Màrqueting Operatiu

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 10 74
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 74
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0922 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0924 - Règim Jurídic del Turisme

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 10 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0925 - Segon Idioma per a Turisme I (Alemany)

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0926 - Segon Idioma per a Turisme I (Francès)

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0927 - Dret del Treball

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 20 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0928 - Estructura de Mercats Turístics

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 10 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0929 - Geografia del Turisme a Espanya

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 30 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 40
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0931 - Segon Idioma per a Turisme II (Alemany)

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0932 - Segon Idioma per a Turisme II (Francès)

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0935 - Art Valencià i Recursos Turístics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0936 - Activitat Turística i Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0937 - Dinamització Turística i Canvi Social

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0940 - Direcció de Vendes i Atenció al Client

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0941 - Anàlisi Financera

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0942 - Dret de les Societats

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0943 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

18 10 60
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0944 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 15 60
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16