SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0945 - Gestió del Coneixement i TIC en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 59
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 46
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CED-03 -rojo- Organització i direcció d'empreses -/rojo- -verde- Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com de les especials característiques del treball directiu -/verde-

CEP-02 Capacitat d'aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

Presa de decisions.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a utilitzar els sistemes d’informació com a base de la gestió del coneixement

Capacitat per a l’ús i interpretació de la informació sobre recursos humans en les organitzacions

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16