Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-01 Anàlisi crítica de les decisions emanades dels agents que participen en les relacions laborals.

CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. 

CED-05 Capacitat per a utilitzar els conceptes  i continguts bàsics de la sociologia del treball i de les tècniques d'investigació social

CEP-03 Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

Capacitat de gestió de la informació.

Raonament crític.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Coneixement dels conceptes fonamentals, perspectives teòriques i introducció a la metodologia d’investigació de la Sociologia.

Coneixement dels components bàsics de les desigualtats socials i les diferències culturals.

Coneixement de les principals institucions socials i dels principals enfocaments per al seu estudi.

Capacitat per a l’anàlisi dels principals processos i problemes socials del nostre temps i les possibles  tendències.

Capacitat per a la utilització bàsica de fons estadístics, documentals, bibliogràfics.

Capacitat per a distribuir tasques, negociar l’aportació de cada individu al grup i assumir les responsabilitats respectives.