SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Què trobaràs en el SIA? Informació de l'oferta d'estudis oficials, assignatures i guies docents, sistemes d'avaluació, professorat, horaris i aules, altres aspectes docents i organitzatius dels estudis.

Segons l'acord que al mes d'abril de 2021 van prendre les universitats del SUV amb la conselleria amb competències en universitats, tot i que es continuaran activant mesures sanitàries de prevenció, com ara l'ús de mascaretes, la ventilació dels espais, etc., la planificació del curs 2021/22 es realitzarà amb normalitat, i es tendirà a la màxima presencialitat en tots els títols. En el supòsit que la situació sanitària al mes de setembre aconsellara activar la docència híbrida en alguns casos, s'aprovaran addendes a les guies docents dels diferents títols per a recollir les adaptacions curriculars en funció de la seua idiosincràsia.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16