Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRP530 - Orientació Professional. Pràctiques Externes II (E-Learning)

Semestre 1

Temari

Temari

L'estudiantat podrà triar entre les següents opcions:


Exempció de les pràctiques

L'estudiantat està exempt de realitzar les 420 hores d'estada en terreny. Es poden acollir els qui acrediten 6 mesos d'estada en terreny fent tasques pròpies del contingut curricular del MCAD/UJI. L'estudiantat presentarà la sol·licitud a la OIPEP (Oficina de pràctiques) per Registre General de l'UJI. La sol·licitud aportarà els següents documents:.

-        Imprés de sol·licitud disponible en el EVAI

-        Memòria justificativa (extensió màxima 5 folis):

1. Introducció: descripció del context en el qual s'emmarca la labor de l'entitat.

2. Descripció de l'entitat.

3. Descripció de les tasques realitzades.

4. Síntesi. 

-        Certificació de l'entitat on va realitzar l'estada.


Pràctiques externes: eixida a terreny

L'estudiantat realitzarà 420 hores d'estada en terreny en entitats públiques o privades que duguen a terme projectes de cooperació internacional a Àfrica, Amèrica Llatina, Agafava o Espanya. En finalitzar l'estada realitzaran la Memòria de Pràctiques.


Opció 2. Eixida al terreny:


1.      Coneixement de l'entitat de pràctiques.

2.      Calendarización i localització de les pràctiques.

3.      Plantejament d'objectius i resultats.

4.      Descripció de tasques. 

5.      Vinculació de l'experiència pràctica amb els continguts acadèmics del màster.

6.      Suggeriments, crítiques, recomanacions i altres aportacions.