Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRP510 - Governança, Drets Humans i Desenvolupament Econòmic (E-Learning)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòria

60%

Proves d'avaluació

30%

Activitats i pràctiques dirigides en l'aula

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura el/la alumne/a haurà d'obtindre:

·  1.5 sobre 3 punts en l'examen de l'assignatura.

·  0.5 punts sobre 1 punt en les activitats i pràctiques dirigides en aula (participació Fòrums) de cadascuna de les matèries (parts).

·  3 sobre 6 punts en el treball autònom de cadascuna de les matèries (parts).

LA PARTICIPACIÓ EN ELS FÒRUMS DE DISCUSSIÓ ÉS OBLIGATÒRIA I VINCULANT, i no es considerarà com superada l'assignatura si, almenys, el/la alumne/a no ha obtingut un 0.5 en cadascuna de les *materas (parts). Al mateix temps perquè es considere que ha tingut lloc la participació activa en el fòrum no podrà limitar-se a expressar la pròpia opinió sinó que hauran de recollir el debatut per les altres persones que han pres part en la discussió. Les participacions es valoraran des de l'inici de cadascuna de les matèries.

Es considerarà que el/la alumne/a se ha presentat a una convocatòria quan realitze l'examen de l'assignatura o present l'activitat del treball autònom en TOTES les matèries (parts).

Les matrícules d'honor s'atorgaran, en funció de la normativa vigent, i sempre que l'estudiantat aconseguisca excel·lent en la nota final de l'assignatura.

Article 11 (Normativa d'avaluació). Realització fraudulenta de proves d'avaluació.

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero" en aqueixa *convocatori, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.