Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Realización y defensa de una memoria

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura serè necessari obtindre una mitjana (ponderada com s'indica a continuació) de al menys 5 punts en les activitats d'avaluació següents:

  • Elaboració de treballs acadèmics: al llarg del curs  es proposarà la realització de diverses activitats d'avaluació (resolució de problemes i exercicis,  desenvolupament de temes, programes informàtics...). Cadascuna d'aquestes activitats d'avaluació serà avaluada entre 0 i 10 punts. La mitjana d'aquestes qualificacions activitats tindrà un pes del 40% sobre la nota final. Per a superar l'assignatura serà necessari obtenir, com a mínim una mitjana de 4 punts en aquest apartat.
  • Realització i defensa de una memòria final: durant les últimes setmanes del curs es proposarà la realització i defensa d'una memòria que serà qualificada entre 0 i 10 punts. La qualificació de la memòria tindrà un pes del 60% sobre la nota final. Per a superar l'assignatura serà necessari obtenir, com a mínim, 4 punts en aquest apartat.

L'alumnat que accepte l'elaboració de la memòria final es considerarà com a presentat en una convocatòria.