Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1. El mercat dels productes químics verds.

a. Demanda de productes químics verds.

b. Posicionament de companyies retailer.

c. Llistes d'exclusió de productes químics tòxics i perillosos.

d. Oferta de productes químics verds.

Tema 2. Innovació i desenvolupament de productes comercials basats en matèries primeres i processos químics verds.

a. Evolució tecnològica en la indústria química.

b. Disseny de productes químics sostenibles. Anàlisi de casos.

c. Disseny de processos químics sostenibles. Anàlisi de casos.

Tema 3. Avaluació de la viabilitat tècnica i econòmica d'innovacions químiques sostenibles.

a. Criteris per a la viabilitat tècnica

b. indicadors financers

c. Plans de negoci

Tema 4. Estudi de casos reals:

a. Agents refrigerants de quarta generació.

b. Biocides més segurs.

c. Síntesi verd de Ganciclovir.

d. Biocarburants.

e. Substitució de dissolvents tòxics i perillosos en la indústria tèxtil.

f. Ús de dissolvents que no produeixen ozó troposfèric a formulacions adhesives.

g. Substitució de dissolvents persistents i nocius per al medi ambient.

h. Formulacions cosmètiques amb ingredients verds.

 Tema 5. Exposició Laboral a productes químics i etiquetatge.

a. Exposició laboral a productes químics. Legislació i Normativa.

b. La Fitxa de Dades de Seguretat.

c. Etiquetatge de productes químics i de mescles. Legislació i Normativa.