SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Tutories

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 284
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C6-Ser capaç de presentar i defensar públicament els resultats d'estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania

C7-Ser capaç d'investigar de manera autònoma en les àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania

C8-Ser capaç de comunicar-se de manera fluida i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, gènere i ciutadania

Resultats d'aprenentatge

C6.4, C7.3, C8.1-Ser capaç d'articular un treball de recerca des d'una perspectiva científica i crítica integrant coneixements sobre estudis feministes, de gènere i ciutadania

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16