Sistema d'avaluació

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

80%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Criteris de superació

Qüestionaris online d'Avaluació - 20%

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit - 80%