Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAZ001 - Metodologies d'Investigació en Comunicació

SBP001 - Metodologies d'Investigació en Comunicació