SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

El TFM pot consistir en una revisió sistemàtica, un treball original experimental o empíric, així com treballs equivalents realitzats com a resultat d'una estada en una altra universitat, espanyola o estrangera. L'elecció del tema serà supervisada per un o diversos professors o investigadors relacionats amb el màster.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16