SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)

Professorat

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Cabedo Mas, Alberto

Professor Titular d'Universitat

Chiva Bartoll, Óscar

Professor Contractat Doctor

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura