SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Introducció

1. L'acompliment dels mitjans de comunicació en els conflictes

1.1. Anàlisi de les teories sobre els efectes dels mitjans de comunicació i revisió del concepte de violència cultural.

1.2. Estudi de l'estructura del sistema informatiu i els criteris per a l'elaboració de les notícies.

1.3. Anàlisi històrica de l'actuació dels mitjans de comunicació en els conflictes bèl·lics i en contextos de bel·ligerància.

2. De la violència cultural al periodisme de pau

2.1. La representació de la immigració en els mitjans de comunicació.

2.2. La representació dels moviments socials i les ONGD en els mitjans de comunicació.

2.3. Bases conceptuals del periodisme de pau. Característiques i criteris.

3. Anàlisi de les condicions per al desenvolupament d'un periodisme de pau

3.1. Canvis normatius i mesures d'autoregulació.

3.2. El paper de la ciutadania en els mitjans de comunicació.

3.3. Estudis de casos. Ràdios comunitàries i mitjans digitals.

Conclusions finals del curs

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16