SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

BLOC 1. (RE) PENSANT EL GÈNERE. APORTACIONS ANTROPOLÒGIQUES PER L’ANÀLISI

1.El gènere com a construcció sociohistòrica i cultural. Apunts introductoris

2.- Cos, gènere i cultura. Una mirada des de l’antropologia feminista. 

3.- Gènere, sexualitat i diversitat afectiva-sexual. El binarisme sexe-gènere a debat.

BLOC 2. GÈNERE, SALUT I DESENVOLUPAMENT. CONNEXIONS I SINERGIES

1.  “Absències i emergències”. Una aproximació feminista, interjeccional i decolonial al gènere i al desenvolupament.

- Gènere, desigualtats interjeccionals, jerarquies postcolonials i relacions de poder. Debats actuals.

2. Desenvolupament, gènere i Drets Humans. Claus d’una equació complexa. 

-  “Sense elles no hi ha desenvolupament”: dels Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

- Desigualtats en l’accés a l’educació de dones i xiquetes: un problema pel desenvolupament sostenible.

- Capitalisme, treball reproductiu i de cuidats. Precariat i pobresa de gènere: mapes de la desigualtat i alternatives feministes.

- Altre Món Possible enfront de la utopia desenvolupista: de la feminització de la pobresa al paradigma del desenvolupament sostenible pel Bon Viure

3.  Inequitat de gènere: causes i repercussions per a la salut bio-psico-social/cultural de les dones.

4. Salut sexual i reproductiva i Drets Humans de les dones i de les xiquetes.

- Matrimonis forçats de xiquetes i adolescents. 

- “Parir y morir”. Mortalitat materna: les xifres de la vergonya en un món desigual. 

5. “Pedagogies de la crueltat”. Els riscs de nàixer dona en un món adrocèntric i patriarcal:

- Feminicidi; mutilació genital femenina; prostitució i tràfic sexual.

- Dones en situació de guerra i conflicte: la violència sexual com a arma de guerra.

- “En terra de ningú”: els riscs per a la salut i la vida de les dones refugiades i desplaçades.

BLOC 3.- GÈNERE I CULTURES PER A LA PAU IMPERFECTA

1.Feminisme, lluites de gènere i justícia democràtica. Cap a una concepció bidimensional del gènere: redistribució igualitària i reconeixement en l’era del neoliberalisme i la globalització.

2.Pau imperfecta de gènere i ètica del ciutadà: una nova comprensió (des) generalitzada de les relacions humanes pel Bon Viure.

3. “Amb elles hi ha futur”: Empoderar a les dones és empoderar la pau, la salut, i el desenvolupament sostenible.

  * Gènere i pau en la Història (Seminari final de curs)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16