SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBG058 - Economy, Cooperation for Development and Global Justice

Semestre 1 - Només convalida

Temari

Temari

Bloc  I. Desenvolupament Humà i Sostenible

-El concepte de desenvolupament: des de les mesures monetàries al desenvolupament humà i sostenible.
-Conceptualitzar el desenvolupament humà: discussió sobre l'enfocament de capacitats i debat sobre els problemes de l'operacionisme.
- L'economia i el desenvolupament sostenible
-Objectius, possibilitats i problemes del desenvolupament.
-Teoria i pràctica de l'economia del desenvolupament
-Efectes perversos de la Cooperació del desenvolupament convencional i multilateral.
-Condicions reals: perquè deu quantificar-se la Pòlissa de Desenvolupament

 

Bloc II. Creixement Inclusiu

- La pobresa com a depravació de capacitats. Enfocaments cap a l'evolució i mesuratge.
- Pobresa i sostenibilitat: sobre la unió entre serveis de l'ecosistema i el benestar humà.
- El concepte de creixement inclusiu: ajuntar la macroeconomia de la pro pobresa amb una distribució equitativa.
-Ferramentes analítiques i aplicació estratègica de l'enfocament dels Drets Humans a la reducció de la pobresa.
-Entendre les pòlisses mitjançant els resultats.
-L'Agenda Internacional de/pel desenvolupament.
-La Declaració del Mil·lenni, els seus objectius i els objectius del desenvolupament sostenible.
-Més enllà dels Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni: una visió crítica.
-El desenvolupament en pràctica.
-Actors principals de la Cooperació pel Desenvolupament: estructura i crítics

Bloc III. Cooperació pel Desenvolupament 

-Cooperació pel desenvolupament: Cap a un desenvolupament efectiu per poder implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats com a continuació de l'Agenda de Desenvolupament 2015.
-L'Agenda de Desenvolupament Sostenible: els objectius de l'Agenda de Desenvolupament Sostenible en la teoria i en la pràctica.
-Problemes que sorgeixen en mesurar els "resultats"
-Eficàcia de l'Ajuda: estructura i crítics.
- Problemàtica de les conseqüències DES- intencionades

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16