SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBG057 - Economía, Cooperación al Desarrollo y Justicia Global

Semestre 1 - Només convalida

Temari

Temari

Tema 1: Introducció als conceptes de Pau i Desenvolupament

1.1. Violència, Pau i Investigació per a la Pau

1.2. Desenvolupament?, Cooperació Internacional?, quin Desenvolupament i quina Cooperació?

1.3. Conflictes i violències. La violència estructural.

 

Tema 2: Les Teories Econòmiques del Desenvolupament: del discurs de Truman al Postdesenvolupament

2.1. El naixement de l'Economia i del Desenvolupament: un discurs per a canviar el món.

2.2. Evolució Històrica de la Teoria Econòmica del Desenvolupament: confrontant ortodòxia i heterodòxia.

2.3. El mesurament del Desenvolupament. Del PIB a...

2.4. Desmuntant el discurs: alternatives al Desenvolupament i enfocaments des del sur

 

Tema 3: Bon Viure, Ecofeminisme i Decreixement

3.1. Decreixement.

3.2. Ecofeminisme

3.3. Bon Viure.

3.4. Reflexions comunes des de territoris dispars: democratitzar les discussions.

 

Tema 4: Treballar en el camp del "Desenvolupament" i de la Cooperació Internacional.

4.1. Investigació vs. acció: sinergies necessàries.

4.2. Projectes de Desenvolupament: Educació, Cooperació Internacional, Formació, Investigació i Ajuda Humanitària.

4.3. El cicle del projecte

4.4. Marc lògic i planificació estratègica

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16