Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

PART I. FONAMENTS DE COMPTABILITAT

TEMA 1. ELS ESTATS FINANCERS

1.1  El balanç de situació

1.2  El compte de resultats

1.3  Els comptes anuals


TEMA 2. L'ESTRUCTURA DEL BALANÇ

2.1 Definició del Balanç de situació

2.2 L'actiu: anàlisi dels seus components

2.3 El patrimoni net i el passiu: anàlisi dels seus components


TEMA 3. EL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

3.1  Els components del compte de pèrdues i guanys: ingressos i gastos

3.2 El resultat: concepte i tipologia


TEMA 4. CONCEPTES FONAMENTALS DE COMPTABILITAT DE GESTIÓ

4.1  Concepte de cost i objecte de cost

4.2  Tipologia dels costos

4.3  Models de càlcul de costos

4.4 La problemàtica del càlcul de costos


PART II. FONAMENTS DE DRET


TEMA 5. INTRODUCCIÓ AL DRET

1. Dret: concepte i classes.

2. Classes de normes jurídiques

3. Normes jurídiques bàsiques de l'activitat empresarial, de la propietat industrial i de la propietat intel·lectualTEMA 6. INTRODUCCIÓ AL DRET EMPRESARIAL

1. L'estatut jurídic de la persona empresària

2. Classes de persones empresàries

3. El dret de la competència


TEMA 7. INTRODUCCIÓ A LA PROPIETAT INDUSTRIAL I A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

1. La propietat dels béns immaterials

2. La propietat industrial: a) el sistema de patents; b) els signes distintius; c) el disseny industrial; d) altres modalitats.

3. La propietat intel·lectual: a) objecte i titularitat; b) drets morals i drets d'explotació econòmica; c) ferramentes de protecció jurídica