Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1 – PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

1.1 Fonts d’energia

1.2 El problema de la producció d’energia elèctrica. Corba de demanda

1.3 Qualitat del subministrament d’energia elèctrica

1.4 Producció d’energia elèctrica a España

1.5 Mercat de l’energia elèctrica

 

TEMA 2 – TIPUS DE CENTRALS ELÈCTRIQUES

2.1 Centrals tèrmiques de combustió

2.2 Centrals de cicle combinat

2.3 Centrals nuclears

2.4 Centrals hidràuliques

 

TEMA 3 – CENTRALS D’ENERGIES RENOVABLES

3.1 Centrals fotovoltaiques

3.2 Centrals tèrmiques solars

3.3 Centrals eòliques

3.4 Altres tipus de centrals

 

TEMA 4 – SISTEMA ELÈCTRIC DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES

4.1 Generador síncron

4.2 Transformador

4.3 Sistemes auxiliars

4.4 Proteccions del sistema elèctric

 

TEMA 5 – INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA

5.1 Estructura d’un SEP

5.2 Models de components d’un SEP

5.3 Capacitat de transmissió de potència

5.4 Funcionament d’un SEP en esta normal

5.5 Regulació de tensió en un SEP

5.6 Regulació de freqüència en un SEP

5.7 Transitoris en un SEP

5.8 Representació d’un SEP

5.9 Mètode de càlcul de quantitats per unitat (pu)

 

TEMA 6 – ESTUDI DELS SEP EN RÈGIM PERMANENT EQUILIBRAT

6.1 Introducció

6.2 Resolució d’un SEP: formulació del problema de flux de càrrega

6.3 Classificació de les variables del problema

6.4 Restriccions pràctiques de les variables

6.5 Classificació dels tipus de nuc

6.6 Resolució del flux de càrrega

6.7 Aplicació del flux de càrrega a l’operació i a la planificació dels SEP

 

TEMA 7 – INTRODUCCIÓ AL MERCAT ELÈCTRIC

7.1 Organització general del mercat elèctric

7.2 Mercats de contractació 

7.3 Mercat diari

7.4 Mercat intradiari

7.5 Serveis d'ajust del sistema

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

P1 – Simulació de l'operació d'una central elèctrica: funcionament del generador síncron aïllat de la red.

P2 – Simulació de l'operació d'una central elèctrica: connexió a la xarxa del generador síncron.

P3 – Modelatge de sistemes elèctrics de potència.

P4 – Control de tensió en sistemes elèctrics de potència.

P5 – Càlcul de corrents de curtcircuit en un sistema elèctric de potència.