Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

100%

Criteris de superació

A) Nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix a l'estudiantat per superar l'assignatura: 5
 
B) Proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria: Elaboració escrita un portfoli o memòria de l'assignatura, en el qual s'inclogui la realització d'un breu treball personal, acordat amb el professor i seguit per est, sobre algun dels aspectes de la matèria.
 
Es tindrà en compte la participació activa en l'assignatura (presencial i virtual) i la realització dels exercicis pràctics al llarg del curs.
 
En la segona convocatòria del curs l'estudiant tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.