Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBC036 - Empremtes de la Literatura Medieval en la Cultura Contemporània

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

a) Globalment s'exigeix ​​a l'alumnat una nota mínima de 5 / 10.
 
b) Es consideraran com a criteris per a la qualificació:
 
-L'assistència a classe (mitjançant la qual hom suposa que l'alumnat haurà adquirit els coneixements generals mínims sobre el concepte "Edat Mitjana" més enllà dels tòpics habituals).
 
-La realització amb caràcter obligatori d'un treball de 5-10 pàgines sobre la pervivència de la literatura medieval en alguna manifestació de la cultura actual. El tema serà prèviament pactat entre l'alumne / l'alumna i el professor, tot atenent més al procés d'elaboració que no al resultat final del treball.
 
Es considerarà que l'alumne / alumna ha superat l'assignatura quan l'esmentat treball es considere acabat.