Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

A) Nota mínima de la prova que s'exigeix a l'alumnat per superar l'assignatura és de 5 punts sobre 10 punts (=50% de la nota total).

B) La prova estrictament necessària perquè l'estudiant es consideri presentat en una
convocatòria és la realització d'un treball escrit sobre algun tema i contingut proposat en el temari.

L'avaluació del curs tindrà en compte la participació activa dels estudiants, de forma presencial i virtual, així com la seva capacitat per estudiar i analitzar relats de literatura popular i, més concretament, contes amb vista a la seva reutilització en contextos educatius.

L'avaluació consistirà en la presentació d'un treball relacionat amb la temàtica tractada en el curs: en l'annex es proposen diversos temes de possibles treballs (veure Annex), si bé els estudiants poden proposar altres temes que els puguin interessar als professors. Existeix la possibilitat que aquest treball estigui integrat amb altres assignatures de l'itinerari de Literatura i interculturalitat i s'avaluï conjuntament amb aquestes altres assignatures.(100% de la nota final). La realització i presentació d'aquest treball serà indispensable per considerar presentat a l'estudiant en una convocatòria d'aquesta assignatura.

Aquest treball servirà per comprovar el grau d'adquisició de les competències citades anteriorment.

ANNEX: POSSIBLES TEMES DE TREBALL

1. Treball comparatiu entre diferents versions originals d'un mateix conte popular.

2. Treball comparatiu entre una rondalla de la Fontaine i un conte de Ch. Perrault.

3. Cerca i anàlisi dels elements (requisits) de la literatura popular en algun conte (proposat al programa o a triar).

4. Anàlisi contrastiva entre un conte popular i un conte literari.

5. Anàlisi dels personatges d'un o diversos contes.

6. Estudi sobre diferents versions de Tombatossals.

7. Anàlisi de la “moral útil” o moralitat.

8. Evolució i adaptació dels requisits d'un o diversos contes populars.

9. Dramatització d'un conte popular.

10. Uns altres.