Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

100%

Criteris de superació

A) Nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix a l'estudiant per a
superar l'assignatura: 5
B) Proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una
convocatòria:

Carpeta d'aprenentatge i/o portafolios: total 10 punts, distribuïts de la següent manera:

  • Exercicis en autonomia. Dossiers d'expressió escrita. Fins a 4 punts
  • Elaboració de treball acadèmic. Fins a 5 punts
  • Assistència i participació. Fins a 1 punt