Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Projectes

100%

Criteris de superació

A) L'alumnat ha d'obtenir un 5 com a nota mínima per superar l'assignatura.

B) Proves que l'alumnat ha de realitzar :

Les proves i els percentatges d'avaluació canvien en l'itinerari presencial i no presencial:

Itinerari presencial:

  • Tasques pràctiques durant les classes (20%)
  • Ressenya+lectures (30%)
  • Tasca final (50%)

Itinerari no presencial

  • Ressenya+anàlisi contrastiva del currículum+idees clau del documents d'aula (40%)
  • Tasca final (50%)
  • Participació al fòrum (10%)

Es considerarà presentat l'alumnat que entregue, en l'itinerari presencial, la ressenya i la tasca final. En l'itinerari no presencial, el que presente la ressenya, l'anàlisi contrastiva, les idees clau i la tasca final.

C) Altres consideracions sobre l'avaluació:

  • L'estudiantat pot superar l’assignatura en la segona convocatòria, independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria.
  • En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.
  • La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.