SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. Discurs oral i discurs escrit.

 • Text i discurs.
 • Oralitat i escriptura (visió històrica i consideracions sobre l’ensenyament/aprenentatge).
 • L’atenció de les diverses tendències de l’anàlisi del discurs a aquestes qüestions.

2. Conceptes principals de l’AD.

 • Context.
 • Implícit.
 • Expressió de la subjectivitat.
 • Doxa i estereotips.
 • Argumentació.
 • Interactivitat.
 • Gèneres discursius.

3. Lingüística del text i pragmàtica del  discurs.

 • Lèxic (mots i unitats fraseològiques).
 • Cohesió textual.
 • La marcació discursiva.
 • Operacions de reformulació (definició, anàfora…).
 • Macroestructures.

4. Tipus de discursos.

 • Discurs periodístic.
 • Discurs didàctic i divulgatiu.
 • Discurs literari
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16