Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIJ001 - Cromatografia de Gasos. Espectrometria de Masses

SIY001 - Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses

SIJ002 - Cromatografia de Líquids

SIY002 - Cromatografia de Líquids

SIJ003 - Tècniques de Tractament de Mostra

SIY003 - Tècniques de Tractament de Mostres

SIJ004 - Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques

SIY004 - Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques

SIJ005 - Gestió de Qualitat al Laboratori Analític

SIY005 - Gestió de Qualitat en el Laboratori Analític

SIJ006 - Pràctiques de Laboratori

SIY006 - Pràctiques de Laboratori