Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. Introducció a la cromatografia líquida

    1.1 Maneres de separació

    1.2 Instrumentació

    1.3 La columna cromatogràfica

    1.4 Factors que afecten la separació cromatográfica

2. Cromatografia de partició

    2.1 Introducció

    2.2 Cromatografia líquida de fase inversa

    2.3 Cromatografia de Líquids de fase normal

    2.4 Cromatografia de Líquids de interaction hidròfila (HILIC)

    2.5 Cromatografia de parells iònics

3. Cromatografia d'Intercanvi iònic

    3.1 Cromatografia d'Intercanvi aniònic

    3.2 Cromatografia d'Intercanvi catiónico

4. Cromatografia d'exclusió de Mida (SEC)

    4.1 Introducció

    4.2 Instrumentació

    4.3 Les columnes de SEC

    4.4 Fase mòbil en la SEC

    4.5 Determinació del pes molecular

    4.6 Aplicacions

5. Cromatografia d'afinitat

    5.1 Introducció

    5.2 Tipus de lligands d'afinitat

    5.3 Materials de suport

    5.4 Mètodes d'immobilització

    5.5 Aplicació i condicions d'elució

    5.6 Tipus de cromatografia d'afinitat

    5.7 Aplicacions

6. Cromatografia quiral

    6.1 Introducció

    6.2 Fases estacionàries i fases mòbils

    6.3 Modes de separació

7. Cromatografia multidimensional

    7.1 Introducció

    7.2 Acoblament LCxLC

    7.3 Instrumentació

    7.4 Cor de tall

    7.5 Integral LC multidimensional

8. Cromatografia líquida-espectrometria de masses

    8.1 Introducció

    8.2 Interfases

    8.3 Condicions de cromatografia de líquids

    8.4 Analitzadors 

    8.5 Avantatges i disavantatges de LC-MS

9. Electroforesi capil·lar

    9.1 Principis Bàsics

    9.2 Instrumentació

    9.3 Maneres de separació

    9.4 Estratègies per a augmentar la sensibilitat

10. Principals problemes en LC