SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Les classes presencials i les classes pràctiques de laboratori d'aquesta assignatura presenten als alumnes la implementació i manipulació de conceptes d'ordinadors digitals i temes avançats relacionats amb la col·lecció, anàlisi, modelatge, interpretació, i mostra de data espacial dins de SIG, Les connexions entre SIG i tecnologies relacionades, la gestió d'aquestes tecnologies i la seva implicació per a la societat i el context social en la qual cosa es les utilitzin s'estudiaran com a elements claus.

El material de l'assignatura es divideix en cinc seccions detallades a continuació:

Conceptes geogràfics en els Sistemes d'Informació Geogràfica. S'examinen alguns dels conceptes claus que afecten a com veiem el món espacial i les seves implicacions per a la Ciència de la Informació Geogràfica.

Implementació dels conceptes geogràfics en els Sistemes d'Informació geogràfica. S'examinen i s'expliquen els conceptes i mètodes utilitzats per representar camps, objectes, xarxes i el temps

Completant Sistemes d'Informació Geogràfica. Es presenten i s'expliquen diverses operacions d'anàlisi espacial avançada (gestionant errors, anàlisi de xarxes, interpolació espacial, anàlisi del terreny, etc.).

Qüestions actuals i tendències futures. Es revisen l'augment dels usuaris de SIG, els canvis en els subministraments de data, processament, i el lliurament d'informació geográfica.

 Els temes de les classes pràctics de laboratoris són:

 1. La introducció al ArcGIS.

 2. Models de dades de SIG

 3. Gestió de dades

4. Digitalització i Metadata

 5. Anàlisi Espacial Simple

 6. Anàlisi de Xarxes

 7. Anàlisi de Superfícies

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16