SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Projectes

20%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

Les qualificacions s'assignen de la següent manera:

  • Pràctiques de laboratori 20%
  • El treball de Recerca 20%
  • Projecte Individual  20% 
  • Treball Final 40%

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16