SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C5 - Describir el uso de los sistemas de información geográfica en una amplia gama de aplicaciones y explicar qué es un sistema de información geográfica según sus componentes y la funcionalidad.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16