SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

SIT006 - Processament de Materials Ceràmics I

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

4
Crèdits

SIT012 - Ceràmiques Basades en els Silicats

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SIT013 - Ceràmiques d'alta Tecnologia

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SIT014 - Ciència i Tecnologia del Vidre

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

2
Crèdits

SIT017 - Propietats dels Materials Ceràmics

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

4
Crèdits

SIT023 - Enginyeria Tèrmica

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

3
Crèdits

SIT028 - Màrqueting i Comercialització

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

1
Crèdits

SIT034 - Fonaments i Aplicacions del Làser

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIT039 - Reologia de Sistemes de Partícules

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

4
Crèdits

SIT041 - Sinterització

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

3
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16