SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

a) Higiene Industrial. Conceptes i objectius. 
 
b) Presa de mostres de contaminants ambientals. Interpretació de resultats. 
 
c) Agents químics: toxicologia laboral. Avaluació de l'exposició. 
 
d) Agents químics: metodologia analítica. 
 
e) Agents químics: residus perillosos i fitxes de seguretat química. Control de l'exposició: principis generals; accions sobre el focus contaminant; accions sobre el medi de propagació; i accions sobre el receptor. 
 
f) Agents biològics. Efectes, avaluació i control. 
 
g) Ventilació; accions sobre l'individu. Equips de protecció individual; classificació. Normativa legal específica. 
 
h) Agents físics: característiques, efectes, avaluació i control: Soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants i il·luminació.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16