SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

a) Anàlisi i avaluació general de risc d'accidents. 
 
b) Protecció col·lectiva en construcció. 
 
c) Protecció Individual. 
 
d) Elements auxiliars en construcció. Inspeccions de seguretat.
 
e) Anàlisi, avaluació i control de riscos específics: incendis; ATEX, productes químics. 
 
f) Plans d'emergència i autoprotecció. 
 
g) Agents químics: residus perillosos i fitxes de seguretat química. 
 
h) Anàlisi, avaluació i control de riscos específics: màquines; equips, instal·lacions i eines; llocs i espais de treball: manipulació, emmagatzematge i transport; electricitat. 
 
i) Riscos específics en processos productius: indústria química. 
 
j) Riscos en indústria ceràmica. 
 
k) Riscos en agricultura i pesca. 
 
l) Investigació d'accidents.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16