SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

a) Higiene Industrial. Conceptes i objectius. 
b) Agents químics: Toxicologia laboral. 
c) Agents químics: Identificació. Mesura i avaluació. 
d) Agents químics: Control de l'exposició: principis generals; accions sobre el focus contaminant; accions sobre el medi de propagació; accions sobre el receptor (EPIS). 
e) Agents físics: característiques, efectes, avaluació i control: soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants. Accions sobre l'individu. Equips de protecció individual: classificació i normativa legal específica. 
f) Agents biològics. Efectes, avaluació i control.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16