SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

a) Concepte i definició de seguretat: tècniques de seguretat.
b) Accidents de treball.
c) Investigació d'accidents com a tècnica preventiva.
d) Anàlisi i avaluació general de risc d'accidents.
e) Anàlisi estadística d'accidents amb bases estadístiques aplicades a la prevenció.
f) Protecció col·lectiva i individual.
g) Anàlisi, avaluació i control de riscos específics: màquines; equips, instal·lacions i eines; llocs i espais de treball: manipulació, emmagatzematge i transport; electricitat.
h) Accidents greus: concepte, prevenció, actuació i normativa.
i) Auditories reglamentàries en equips i instal·lacions.
j) Norma i senyalització en seguretat.
k) Anàlisi, avaluació i control de riscos específics: incendis; productes químics. Pràctiques d'extinció d'incendis.
l) Plans d'emergència i autoprotecció.
m) Residus tòxics i perillosos.
n) Inspeccions de seguretat i investigació d'accidents. Exercicis pràctics d'avaluació de riscos.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16