SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals

20%

Criteris de superació

 - Serà imprescindible consultar els documents que establixen els criteris complementaris de caràcter obligatoris que consten en l'aula virtual.


    A) En l'elaboració de treball acadèmic ha d'aconseguir almenys 5 punts.

         Necessàriament el treball haurà de defendre's oralment i, acreditar per mitjà de la seua defensa que s'ha elaborat per l'autor.

  •     B)  Serà estrictament necessari per a considerar-se presentat que haja depositat el treball acadèmic.

    Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
    Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16